VERCORS - VIA NID D'AIGLE

Estiu 2001. Escalant al Vercors.Via NID D'AIGLE (Presles). 4art llarg. Foto: Xavier Diez/Ismael Morejón