Fotografies sortida a Montserrat - Santa Cecília
Secció infantil - AEC març 2005