Agrupació Excursionista "Catalunya"

Em plau molt anunciar-vos que l’Honorable Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya Ferran Mascarell, m’ha comunicat personalment que el Govern de Catalunya ha acordat concedir la Creu de Sant Jordi a la nostra Entitat, L’AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA “CATALUNYA”.

Felicitats a tots i totes. Aquest reconeixement fa que aquest any de celebració del 100tenari, que clourem el proper dia 31 de maig al Petit Palau del Palau de la Musica Catalana, acabi  bo i assolint el màxim honor i distinció  i ens esperoni a seguir treballant per les persones i per Catalunya en aquells objectius que els Fundadors es van marcar com a finalitat: EXCURSIONISME, PAÍS i CULTURA.

Jep Tapias

President

Creu de Sant Jordi

La Creu de Sant Jordi és un guardó creat amb la finalitat de distingir aquelles persones naturals o jurídiques que, pels seus mèrits, hagin prestat serveis destacats a Catalunya en la defensa de la seva identitat o, més generalment, en el pla cívic i cultural.

 

NOTA OFICIAL

Generalitat de Catalunya
Departament de la presidància
Direcció General de Comunicació del Govern

El Govern distingeix amb la Creu de Sant Jordi 25

personalitats i 15 entitats

· La Creu de Sant Jordi és un dels màxims reconeixements que pot rebre una persona o una entitat per part de la Generalitat deCatalunya

......

Agrupació Excursionista Catalunya

Entitat fundada l’any 1912 per un grup de cantaires de l’Orfeó Català. Compta amb una trajectòria exemplar al servei del país mitjançant la pràctica del’excursionisme i el foment entre la ciutadania dels seus valors esportius,cívics, culturals i ambientals. La Festa de la Cançó de Muntanya que impulsal’Agrupació ha arribat gairebé al mig segle.