Agrupació Excursionista "Catalunya"

Camins d'Edmund Hillary i de Tenzing Norgay

 

L'Ajuntament de Barcelona a proposta del Dr. Josep A. Pujante (soci  de l'AEC) va inaugurà dos camins al cim del Tibidabo, la muntanya més alta de la ciutat, a dos muntanyencs universals que van fer història al cim de l'Everest. Hillary i Tensig. Mitg centenar de socis  dl’Agrupació, van participar a l'emotiu acte