Restes de les antigues mines
Cabana de la Plagne

Altres