Via Palavar-les-flots als Ecrins
Xavier Diez i Jordi Lletche ens expliquen aquesta escalada a la zona de Briançon.

Altres