Agrupació Excursionista "Catalunya"

Via Palavar-les-flots als Ecrins
Xavier Diez i Jordi Lletche ens expliquen aquesta escalada a la zona de Briançon.