Agrupació Excursionista "Catalunya"

Acte d'acomiadament del Refugi i apartament de l'Agrupació Excursionista "Catalunya" a La Molina. Ellocal destinat a refugi va ser.arrendat l'any 1935.

La Molina, 27 d'octubre de 2013.

Retirada de la Placa, es l'hora dels adeus