Agrupació Excursionista "Catalunya"

Els presidents de l’Agrupació Excursionista “Catalunya” Jep Tapias i el coordinador del 100tenari Pep Molinos, van recollir a Madrid, la Reial Ordre del Mèrit Esportiu en la categoria d’or placa, segons resolució de 27 de setembre de 2013, de la Presidència del Consell Superior d'Esports.