Agrupació Excursionista "Catalunya"

L'Agrupació Excursionista "Catalunya" a celebrat avui, dijous 21 de maig de 2015, la seva Assemblea General Ordinària en la qual s'ha aprovat la gestió de la junta directiva, l'estat de comptes del 2014 i el pressupost previst per a l'exercici 2015.
Un repàs a les activitats de les diferents seccions i l'apartat de precs i preguntes han completat l'Assemblea, oberta pel president que va fer repàs a l'esdevingut l'any 2014 amb algunes referències al treball realitzat per la junta que, el proper octubre acaba els sis anys del seu mandat.
El president Jep Tàpias també va fer una crida als presents perquè s'impliquen en la nova etapa buscant un president i una junta directiva que faci possible la continuació de 103 anys de vida de la Agrupa.