Agrupació Excursionista "Catalunya"

"NOTA INFORMATIVA" 

En el butlletí del mes de setembre, es va produir un error en el lliurament de l'article TRIANGULACIONS A LES REUNIONS, ja que l'arxiu lliurat no era el definitiu, sinó que era un treball previ. Aquest que veieu a continuació, és el correcte. 


Agrair als que han trobat interessant el meu anterior article sobre els mosquetons HMS i el seu correcte ús, al mateix temps em comentaven més informació en relació a les triangulacions a realitzar en les reunions quan escalem en roca o alpinisme en vies desequipades.

El muntatge correcte de les reunions d'escalada és un punt crític dins de la cadena de seguretat, ja que, si una reunió no és completament segura i a prova de bombes, pot desmuntar-se accidentalment i provocar una caiguda de la cordada d'escalada.

Per a la instal·lació de la reunió farem servir sempre com a mínim dos punts d'ancoratge, preferible 3 per reforçar, mitjançant assegurances flotants, o assegurances naturals (Friends, encastadors, ponts de roca, pitons de roca ...) I un tercer o quart segur, segons la instal·lació realitzada per al reenviament.

Una altre qüestió important a tenir present és que hem de fer servir sempre mosquetons de seguretat en els punts d'ancoratge (veure article anterior sobre l'ús de mosquetons HMS).

Els requisits a tenir en compte en el muntatge de reunions són els següents: Segures, Ecualizades, Redundants, Eficients, No Extensibles i Multidireccionals. No tots els muntatges compliran rigorosament amb tots els punts, per això hi ha diverses formes de fer reunions que dependran de la situació en què ens trobem. Però vegem cada un dels punts:

  • Segures: Això és una de les condicions més importants. Les reunions han de ser prou estables i fortes perquè no es desmuntin davant les traccions que es puguin generar.
  • Equalitzada: El pes a suportar pel muntatge en general s'ha de repartir entre els diversos ancoratges perquè aquests suportin la menor càrrega possible.
  • Redundant: Els caps que uneixen el muntatge als ancoratges deuen tenir certa independència. Si un resulta tallat, per exemple, amb la caiguda d'una pedra, la resta de la reunió ha de suportar perquè no es deixi anar la resta de components de seguretat.
  • Eficient: Amb aquesta paraula definirem l'economia d'energia. Com més ràpides de fer i més senzilles i netes siguin les reunions, sempre tenint en compte la resta de punts, s'aportarà més seguretat al muntatge.
  • No Extensible: El muntatge ha d'evitar la seva extensió davant la fallada d'un ancoratge, per evitar un fort xoc contra la resta d'assegurances, com poden ser ancoratges a la paret o mosquetons que es puguin partir dins el conjunt.
  • Multidireccional: Cal procurar que els muntatges siguin resistents a traccions des de diferents direccions. Pensar que hi ha la possibilitat que una reunió treballi bé cap a una direcció, per exemple "cap avall", però quan es tracciona en sentit contrari els ancoratges  puguin sortir.

La forma més segura de poder repartir la càrrega potencial, és mitjançant la unió dels punts d'ancoratge per mitjà d'una triangulació. Utilitzarem sempre un cordino destinat exclusivament per a això, de 7 mm o 8 mm de diàmetre, si fem servir cintes cosides de Dyneema o de Kevlar, hem de procurar que les línies de la triangulació sempre estiguin tensades ja que les cintes són elements estàtics, mentre que el cordino és dinàmic.

En els sistemes de triangulació tindrem un aspecte a considerar que és comú a tots ells, la importància que té l'angle format pel punt central respecte als punts d'ancoratge, i que no hauria de sobrepassar els 60º, veure en el següent quadre l'augment de càrrega en cada punt d'ancoratge, en funció de la major amplitud de l'angle.

                  

SISTEMES DE TRIANGULACIÓ

Sistema mòbil: Aquest sistema és el més simple i ràpid en la seva construcció, permet desplaçar-se en funció de la longitud, equalitza correctament. No té dos punts importants, la redundància ja que si es talla la corda es desmunta tot l'emplaçament, i l'extensió que es produeix en cas de cedir un punt d'ancoratge amb la consegüent sobrecàrrega de cop sobre l'únic punt existent:

Sistema semimòbil: Aquest sistema és una variació de l'anterior, es realitza un nus de Gaza en cada costat, amb això perd part de desplaçament, guanyant en redundància en cas de tall, i amb prou feines es produeix extensió al cedir un possible punt, garantint la sobrecàrrega de cop sobre el punt d'ancoratge restant.

Sistema fix: En aquest sistema, s'uneixen els dos factors, la redundància al tall i la no extensibilitat, però es perd el component de multidirecció, deixant les càrregues a cada ancoratge dependent de la direcció de tracció.

Triangle anglès: Un altre exemple de complir dos factors com el sistema fix, redundància pel possible tall i baixa extensió, perdent també en aquest cas el component de multidirecció. Per realitzar-ho, fem servir un anell el qual fem passar per una assegurança, i realitzem un nus de Gaza a la zona mitjana on es vagi a realitzar la tracció. Posem el braç lliure a l'assegurança i ajustem el nus de Gaza perquè quedi en la posició necessaria. Posem un mosquetó central d'assegurança recollint el bucle entre cada un dels braços.

Triangle bloquejat: Aquest sistema, és molt semblant a l'anglès, l'única diferència consisteix en realitzar el bloqueig del punt central mitjançant un nus ballestrinca.

Triangulació combinada o compensada: Aquest sistema, combina dos triangles de força, s'utilitza per reforçar la instal·lació si algun dels punts d'ancoratge ens fa pensar una possible debilitat en la seva fixació, el punt central del primer triangle de forces serveix de punt de fixació juntament amb un tercer punt d'ancoratge, per muntar el segon triangle.

Variacions de triangulació:

 

En el proper article, analitzarem altres sistemes com el Quad, el Equalette 3, i la instal·lació en sèrie.

Nota: Dominar aquestes tècniques requereix una formació i un entrenament específic. Confirmeu per mitjà dels nostres cursos a l'Escola d'Esports de Muntanya Glacera, de la mà d'un tècnic la capacitat per executar aquestes tècniques, amb total seguretat, abans d'executar-les de forma autònoma.

Bibliografia:

Seguretat, Escalada, Alpinisme, Ferrades. C.Tecnica Nazionale d'Itàlia. Ed. Desnivel

Catàleg i e-books tècnics de Petzl.

Màxim Múrcia, guia UIAGM, web

Ancoratges d'escalada, Reunions i segurs. Ed. Desnivel. John Long

ENSA, Les relais. Escalade et Alpinisme PDF lliure de descàrrega

Javier Aznar