Agrupació Excursionista "Catalunya"

Arête des Cosmiques a l'Aiguille du Midi 3.842m AD +

Una gran clàssica de Chamonix juntament amb l'ascensió al Mont Blanc du Tacul o l'ascensió al Mont Blanc, i per tant no es lliura de l'afluència avui en dia d'alpinistes. Tot i això penso que no  s’ha de deixar de fer.

Tal com títol l'article, aquí es comença a ser alpinista, arestes de neu, terreny mixt, couloirs costeruts, plaques de roca compactes, maniobres de corda, ràpel, cresta a trams delicada, què més podem demanar amb una dificultat més que assumible.

Juntament amb el Mont Blanc du Tacul, és aquesta una ascensió que es pot fer en el dia sense haver de pernoctar al Refugi des Cosmiques, encara que per a això és convenient estar aclimatat a la zona prèviament, ja que la diferència d'altitud entre Chamonix i l'Aguille du Midi és de 2700 m en un ascens de 20 minuts. En cas de pernoctar a Cosmiques, tenir present que aquest refugi és privat, no és de l'CAF, i té la seva pròpia tarifa de preus no concertada.

Vaig realitzar aquesta clàssica ascensió en la meva primera visita a Chamonix a principis dels anys 70, i després diverses vegades guiant clients i he pogut constatar els grans canvis que s'han anat produint com a conseqüència dels continus períodes de canícula que han arribat a afectar el permafrost. Com a conseqüència d'això el 2018 es va produir un gran despreniment que ha alterat i modificat l'itinerari clàssic de l'ascensió. Interessats llegir l'article en el següent link:

https://meltingpotassoc.com/2018/08/23/mont-blanc-eboulement-de-larretes-des-cosmiques/

Itinerari:

De la primera cabina del telefèric hem gairebé oblidar-nos de prendre-la,  està pràcticament plena pels guies i clients, però hem de procurar agafar la segona, avui dia el torn de pujada ja es pot reservar prèviament, online i amb antelació, coses de l'afluència desmesurada , i no estic parlant en aquest cas de turistes, ja que són molt pocs els que a aquestes hores pugen.

Es travessen els túnels interiors i s'arriba a la sortida per la cova de gel, és convenient en l'última part dels passadissos, preparar-se tot el material. La visió a la sortida de la cova de gel no pot ser més fantàstica, una fina aresta de neu gelada ens conduirà fins al Col du Midi, l'aresta és espectacular i hem de prestar atenció als passos de baixada.

S’ envolta la base de la Sud de l'Aiguille du Midi seguint l'itinerari de Mont Blanc du Tacul, i s’agafa el desviament a la dreta en direcció a l'refuge des Cosmiques, no arribar-hi i de nou a la dreta en direcció al refugi Simond, abans d'arribar, aconseguir la base de l'aresta.

Es prossegueix per l'aresta alternant neu i blocs de roca fins al gendarme 3731 m, un petit coll seguit d'una breu aresta de neu, després s'envolta un gran bloc per la dreta, aquí trobem la instal·lació d'un ràpel de 10m. encara que jo aconsello desgrimpar (III), se segueix l'aresta de neu fins a una plataforma amb una instal·lació de ràpel 20 m, la sortida és una estreta xemeneia, la recepció és bona entre roques i neu, es flanqueja la primera torre i per pendents de neu s'arriba fàcilment al coll després de la segona torre, aquesta és la famosa foto característica de la via, se segueix el fil de l'aresta fins a arribar al peu de l'última torre, aquí el granit té un color ataronjat propi de la zona amb grans plaques compactes un mur d'uns 7 m. és el punt clau de l'itinerari una fissura una mica gastada en els seus cantells pel pas de tants alpinistes ens permet col·locar algun friend (IV +), superat el pas seguir per la dreta una petita cornisa i tornar a l'esquerra al peu d'una gran llosa des la que podrem assegurar al segon.

Progressarem per terreny mixt vessant de Chamonix, algun pas de III, III + entre grans blocs de granit, neu i gel en algunes ocasions i per una canal / encastament sortim al cim d'una espatlla nevada, just sota la terrassa del pitó Sud, que s'aconsegueix per mitjà d'una escala metàl·lica, en tot aquest tram serem l'atenció dels turistes i del seu reportatge fotogràfic.

Descens: Les cabines del telefèric van numerades i solen haver cues molt llargues, però els alpinistes es van col·locant preferentment a tandes.

Horari i material: Comptar 3h en condicions normals que no és el cas, ja que com he indicat és un itinerari molt freqüentat i això fa que en els passos més compromesos s'originin temps d'espera.

Preferiblement per a una cordada de dos alpinistes corda d'ús simple 1, preferible curta, material de neu, grampons un piolet i una mica de material de roca, arnés i casc.

Javier Aznar